Vážená paní, vážený pane,
rozhodnutím představenstva Hospodářské komory ČR (HK ČR) ze dne 27. 3. 2013 bylo zastoupení HK ČR v Plzeňském kraji převedeno z Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje na Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje.
Kontaktujte proto Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje na www.rhkpk.cz
Na tuto stránku budete za okamžik přesměrováni.